ក្រុមហ៊ុន TC Royal ជា Diamond Sponsor របស់សមាគម

Languages

banner activities

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

On 26 January, 2016

1

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុន TC Royal Manor Co.,Ltd ជា Diamond Sponsor របស់សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។ក្រុមហ៊ុន TC Royal One Manor Co.,Ltd ជាម្ចាស់គម្រោង TK Royal One ស្ថិតនៅលើមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)ក្នុងខណ្ឌ័ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ លោក គីម ហ៊ាង ប្រធានសមាគម បានដឹកនាំសមាជិកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅTK Royal One ព្រមទាំងបានប្រគល់លិខិតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនTK Royal One ផងដែរ។

 
2
 
3
 
2
 
3
3
 

Latest News

តបតាមការអញ្ជើញរបស់សមាគមភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុប្រទេសហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃទី ៤-៦...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Land For Sale
Trapang Krasang,Porsenchey
USD 420.00/SQM
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 285.00/SQM
Land For Sale
Chorm Chao,Porsenchey
USD 150,000.00
Flat House For Sale
Boeng Salang,Tuol Kork
USD 398,000.00
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 155,000.00

CVEA MEMBERS