ទំព័រដើម

Languages

hostgator coupon code 50 off
  • 1a
  • 1b
  • 2a
  • 3a
  • 4a
  • ava 1
  • ava 2
  • ava 4
  • THE SEAGATE SUITE

  • THE SEAGATE SUITE

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

Law / Anouncement

 Law Anouncement  

Want to Become C.V.E.A's Member?

Download Membership Applications.pdf

ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់​​ វិញ្ញាបនប័ត្រវិជ្ជាជីវៈ​ និង​ អជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកសេវាកម្មវាយតម្លៃ​

និង​ សេវាកម្មអចលនវត្ថុ។


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  241KB

ZIP

:  10 Pages

:  C.V.E.A

 

 

 

LAND LAW

 Land Law  

Want to Become C.V.E.A's Member?

Download Membership Applications.pdf

You must be to understand land law, understand right and property investment.

 


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  3.36KB

:  PDF

:  86 Pages

:  C.V.E.A

 

 

Latest News

ដោយដែន ចែងចាំង ​ភ្នំពេញ: តម្រូវការការងារក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងខ្ពស់ស្របពេលការរីកចម្រើនលើវិស័យសំណង់...
ដោយ គង់ សូរិយា ​ភ្នំពេញ: ខេត្តភូមិភាគឥសាន្តប្រទេស...
ដោយវុត្ថា យោងតាមការទិន្ន័យផ្លូវការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិន បានបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារិ៍នេះ ថា...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Land For Sale
Chroy Changva,Russey Keo
USD 1,090,000.00
Land For Sale
Prek Leap,Russey Keo
USD 850,000.00
Land For Rent
Prek Leap,Russey Keo
USD 1,600.00/Month
Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 205,000.00
Villa For Sale
Chroy Changva,Russey Keo
USD 225,800.00

CVEA MEMBERS