ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម CVEA

CIPS Poster

vtrust

topmainmenuសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកសមាជិកាចូលរួមក្នុងដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ V.kirirom នាថ្ងៃទី ៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ 2016។ សូមអរគុណ!

1

Latest News

ភ្នំពេញ៖ សមាគមវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00

CVEA MEMBERS