ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម CVEA

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

topmainmenuសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកសមាជិកាចូលរួមក្នុងដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ V.kirirom នាថ្ងៃទី ៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ 2016។ សូមអរគុណ!

1

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 205,000.00
Villa For Sale
Chroy Changva,Russey Keo
USD 225,800.00
Villa For Sale
Chroy Changva,Russey Keo
USD 355,000.00
Land For Rent
Preaek Aeng,Kean Svay
USD 1,200.00
Land For Sale
Niroth,Meanchey
USD 350,000.00

CVEA MEMBERS