សមាជិកសមាជិការបស់សមាគម ដែលជាភ្នាក់ងារលក់បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Products knowledge Training របស់គម្រោងខុនដូរចំនួន៣គឺ TK Royal One, AXIS Residences និង CA & SA

Languages

banner activities

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

Thu, 24 July 2015

1

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានសម្របសម្រួល និងសហការជាមួយម្ចាស់ គម្រោងខុនដូរចំនួន៣ដែលបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ស្តីអំពការលក់គម្រោងជាមួយសមាគមគឺ TK Royal One , AXIS Residences  និង CA & SA រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនសមាជិកសមាជិកា ដែលជាភ្នាក់ងារលក់ស្តីអំពី Products knowledge Training នាថ្ងៃទី០៦ ទី០៨ និងទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ១១៩រូប ក្នុងនោះមាន៖

  1. នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង TK Royal One មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៣៩រូបមកពី១៥ ក្រុមហ៊ុននៅ Showroom របស់ TK Royal One ។
  2. នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង AXIS Residences មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៤២រូបមកពី១៩ ក្រុមហ៊ុននៅ Showroom របស់ AXIS Residences និង
  3. នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង CA&SA មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៣៨រូប មកពី១៩ ក្រុមហ៊ុន នៅ FURI Real Estate ។

ការរៀបចំវគ្កបណ្តុះបណ្តាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្តីពីវិធីសាស្រ្តលក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ និងស៊ីជម្រៅនៃគម្រោងនីមួយៗ និងដើម្បីអោយភ្នាក់ងារលក់អាចលក់គម្រោងទាំងអស់នេះបាន។  ជាលទ្ធផល តាមរយៈការអង្កេត និង ការវិភាគទៅលើកម្រងសំនួរស្រាវជ្រាវ ដែលបានរៀបចំដោយសមាគមគឺបានបង្ហាញអោយឃើញថាសមាជិកសមាជិកា ដែលជាភ្នាក់ងារលក់ភាគច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើន នឹងបានកាន់តែយល់ច្បាស់ពីគម្រោងនីមួយៗ នឹងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលក់គម្រោងទាំងបីឲ្យបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកផងដែរ។

 


2
3
4
5
6

 

Latest News

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Land For Sale
Trapang Krasang,Porsenchey
USD 420.00/SQM
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 285.00/SQM
Land For Sale
Chorm Chao,Porsenchey
USD 150,000.00
Flat House For Sale
Boeng Salang,Tuol Kork
USD 398,000.00
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 155,000.00

CVEA MEMBERS