សមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និង ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានចូលរួមប្រជុំនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

Languages

banner activities

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

 

 

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចូលរួមប្រជុំនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីអំពី ការធ្វើអង្កេតលើវិស័យអចនទ្រព្យសម្រាប់តាមដាន និងវិភាគស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបញ្ចេកទេសនៃធនាគាជាតិកម្ពុជា។ ក្នុងការប្រជុំនោះផងដែរក៏មានការធ្វើ បទបង្ហាញស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យអចនវត្ថុនាត្រីមាសកន្លងមIMG 3257ក។ 

លោកជំទាវអគ្គនាយកបញ្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិក៏បានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃការប្រជុំគឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលើតម្លៃនៃការភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់លើសេវាអចលនវត្ថុហើយនិងកត្តាផ្សេងៗដែលអាចជៈ ឥទ្ធិពលលើទីផ្សារ​អចលនវត្ថុ។ ការនេះផ្តល់នូវទិន្នន័យជាក់លាក់មួយសម្រាប់ ធ្វើការវិភាគលើស្ថេរភាព ហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យកម្ចីប្រាក់របស់ស្ថាប័នធនាគារឯកជនផងដែរ។ លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៏បន្តថា៖ វិស័យអចលនទ្រព្យគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល ជាពិសេសដោយសារអចលនទ្រព្យ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារ លោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការ ចូលរួមរបស់សមាគមក៏ដូចជាភ្នាក់ងារអចលវត្ថុក្នុងការឆ្លើយនូវកម្រងសំណួរនេះពិតជាមានការចាំបាច់សម្រាប់ការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និងវិស័យអចលនទ្រព្យ ក៏ដូចជាបានចូលរួមរក្សាស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឲ្យបានរឹងមាំ។

IMG 3261

 

 

Latest News

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Land For Sale
Trapang Krasang,Porsenchey
USD 420.00/SQM
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 285.00/SQM
Land For Sale
Chorm Chao,Porsenchey
USD 150,000.00
Flat House For Sale
Boeng Salang,Tuol Kork
USD 398,000.00
Land For Sale
Phnom Penh Thmei,Sen Sok
USD 155,000.00

CVEA MEMBERS